Tháng: Tháng Bảy 2017

Bất đẳng thức, tìm giá trị min-max của biểu thức

Bài số 6 trong 10 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Bài số 6 trong 10 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đềBất đẳng thức là một dạng Toán khó trong chương trình Toán trung học cơ sở. Trong đó có dạng tìm giá trị min-max, còn gọi là tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất. Trong chuyên đề này, các […]

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
Bài số 5 trong 10 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Bài số 5 trong 10 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đềA. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phương pháp chung: - Bước 1: Gọi ẩn phù hợp, đơn vị tính, điều kiện cho ẩn nếu có. - Bước 2: Biểu đạt các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán học