Tháng: Tháng Tám 2017

Một số đề ôn luyện thi vào lớp 6

Một số đề ôn luyện thi vào lớp 6

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 5 THI VÀO LỚP 6 Đề số 1 Bài 1– Tính nhanh (2điểm) 49,8 – 48,5 + 47,2 – 45,9 + 44,6 – 43,3 + 42 – 40,7 Bài 2- So sánh các phân số: (3 điểm) a) \(\displaystyle \frac{111111}{151515}\) và \(\displaystyle \frac{11022}{15030}\) b) \(\displaystyle \frac{327}{326}\) và \(\displaystyle \frac{326}{325}\) […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme