4 cách chứng minh hai cung tròn bằng nhau

Để chứng minh hai cung tròn bằng nhau các em có thể sử dụng một trong 4 cách dưới đây.

1. Chứng minh hai cung trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau có cùng số đo độ.

2. Chứng minh hai cung đó bị chắn giữa hai dây song song.

3. Chứng minh hai cung trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau căng hai dây bằng nhau

4. Dùng tính chất điểm chính giữa cung.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme