4 cách chứng minh một góc bằng nửa góc khác

Muốn chứng minh một góc bằng nửa góc khác các em có thể sử dụng một trong 4 cách dưới đây.

1. Sử dụng tính chất tam giác nửa đều.

2. Sử dụng tính chất tia phân giác của một góc.

3. Sử dụng số đo tính được hay giả thiết cho.

4. Sử dụng quan hệ giữa góc ở tâm, góc nội tiếp và góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung trong đường tròn.

Bài cùng series:<< 7 cách chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác5 cách chứng minh 3 đường thẳng đồng quy >>

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme