4 Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Bài số 4 trong 13 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 7

Bài viết đưa ra 4 phương pháp, cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong chương trình Hình học 7.  Mỗi phương pháp có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng-1

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng-2

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng-3

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng-4

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng-5

Bài viết liên quan:<< Đề cương ôn tập hè môn Toán 7Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song >>

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com