5 cách chứng minh 3 đường thẳng đồng quy

Muốn chứng minh 3 đường thẳng đồng quy các em có thể sử dụng một trong 5 cách dưới đây.

1. Chứng minh có một điểm đồng thời thuộc cả ba đường thẳng đó.

2. Chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng này nằm trên đường thẳng thứ ba.

3. Chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng thứ nhất và thứ hai trùng với giao điểm của hai đường thẳng thứ hai và thứ ba.

4. Sử dụng tính chất đồng quy của ba đường trung tuyến, đường cao, phân giác, trung trực trong tam giác.

5. Sử dụng tính chất của đường chéo của các tứ giác đặc biệt.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme