50 bài tập bất đẳng thức có đáp án luyện thi vào 10

Dưới đây là 50 bài tập bất đẳng thức dành cho các em học sinh luyện thi vào lớp 10. Dành cho học sinh khá giỏi kiếm điểm ở câu khó.

Đề thi có đáp án, lời giải.

Link tải tài liệu về nếu có

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme