50 bài tập bất đẳng thức luyện thi vào 10 có đáp án

Bài số 10 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Trong chuyên đề ôn thi vào 10, dạng bài tập bất đẳng thức thường xuất hiện dưới dạng bài tập phân loại học sinh khá giỏi.

Toán cấp 2 gửi tới các em học sinh 50 bài tập bất đẳng thức có đáp án giúp các em luyện thi vào 10 đạt kết quả cao.

Bài viết liên quan:<< 50 bài tập bất đẳng thức có đáp án luyện thi vào 10Các dạng toán Đại số thường gặp trong đề thi vào 10 >>

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com