7 cách chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Để chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB (trong mặt phẳng) các em có thể sử dụng một trong 7 cách dưới đây.

1. Chứng minh M nằm giữa A, B và MA = MB hay MA = \(\frac{1}{2}\)AB

2. Sử dạng tính chất đường trung tuyến trong tam giác.

3. Sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác, hình thang.

4. Sử dụng tính chất đối xứng trục và đối xứng tâm.

5. Sử dụng tính chất của đường chéo của các tứ giác đặc biệt: hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.

6. Sử dụng tính chất đường kính vuông góc với dây cung trong đường tròn.

7. Sử dụng tính chất đường kính đi qua điểm chính giữa cung trong đường tròn.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme