Chủ đề 1: Căn bậc 2 – Căn bậc 3 – Phần Đại số

Đây là bài thứ 1 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Căn bậc 2 – Căn bậc 3 là chủ đề đầu tiên trong phần Đại số mà các em cần phải học trong chương trình ôn thi Toán vào 10.

Các em cần ghi nhớ Lý thuyết với các dạng toán sau đó làm bài tập rèn luyện.
Chủ đề 1: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số - Phần Đại số-1
Chủ đề 1: Căn bậc 2 - Căn bậc 3 - Phần Đại số-2

chu-de-1-gia-tri-lon-nhat-nho-nhat-cua-ham-so-phan-dai-so-3

Chủ đề 1: Căn bậc 2 - Căn bậc 3 - Phần Đại số-4

Chủ đề 1: Căn bậc 2 - Căn bậc 3 - Phần Đại số-5

Bài cùng series:Chủ đề 2: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Phần Đại số >>

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme