Chủ đề 4: Đồ thị hàm số – Phần Đại số

Đây là bài thứ 4 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Chủ đề 4: Đồ thị hàm số với các kiến thức về hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và các bài toán về đồ thị dành cho học sinh ôn thi vào 10 môn toán.

Chủ đề 4: Đồ thị hàm số - Phần Đại số-1

Chủ đề 4: Đồ thị hàm số - Phần Đại số-2

Chủ đề 4: Đồ thị hàm số - Phần Đại số-3

Bài cùng series:<< Chủ đề 3: Phương trình và Hệ phương trình – Phần Đại sốChủ đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình – Phần Đại số >>

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme