Chuyên đề Đại số 7 dành cho học sinh giỏi

Bài số 7 trong 13 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 7

Chuyên đề Đại số 7 dành cho học sinh giỏi là tài liệu hay cho HSG lớp 7 ôn thi, nó cũng được dùng cho học sinh học lực khá, giỏi rèn luyện.

Chuyên đề Đại số 7 HSG gồm có các chuyên đề:

- Dãy các số viết theo quy luật

- Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

- Giá trị tuyệt đối

Mỗi chuyên đề đều có các bài tập ví dụ có lời giải và bài tập tự luyện.

Xem Chuyên đề Đại số 7:

Bài viết liên quan:<< Ôn lại Toán 7 qua các bài tậpĐề cương ôn tập Toán 7 cả năm >>

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com