Dạng toán: Rút gọn biểu thức chứa số

Loại 2: Đa thức chứa căn có ẩn hằng đẳng thức bên trong

[collapse]
Loại 3: Phân thức chứa mẫu tiến hành nhân lượng liên hợp, trục căn thức, quy đồng

[collapse]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme