Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 : Tứ giác - Toán 8

Bài số 3 trong 4 bài thuộc Đề kiểm tra, đề thi Toán 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1: Tứ giác thời gian làm bài 45 phút

BÀI 1(4 điểm): Cho tam giác ABC, M là trung điểm AB và N là trung điểm AC.

Chứng minh : tứ giác BMNC là hình thang.
Biết MN = 10cm. Tính BC.

BÀI 2(6 điểm): Cho hình bình hành ABCD, trên cạnh AB lấy E, trên cạnh CD lấy F sao cho BE = DF.

Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.

Vẽ AH vuông góc DC tại H và BK vuông góc DC tại K. Chứng minh tứ giác AHBK là hình chữ nhật.
Để BEDF là hình thoi thì BD và EF cần điều kiện gì ?

Bài viết liên quan:<< Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2011-201250 đề ôn tập Toán 8 cơ bản >>

Toán cấp 2 © 2012 Toán học