Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 - Đà Nẵng

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015

Môn: TOÁN Lớp 9 THCS
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 27 tháng 11 năm 2014

Chú ý: - Đề thi gồm có 04 trang, 5 bài, mỗi bài 10 điểm.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này