Đề thi Toán 7 học kì 1 THCS Phan Sào Nam quận 3 năm 2010-2011

Bài số 4 trong 11 bài thuộc Đề kiểm tra, đề thi Toán 7

Trường THCS Phan Sào Nam quận 3 năm 2010-2011

Đề thi Toán 7 học kì 1 THCS Phan Sào Nam quận 3 năm 2010-2011-1
Câu 3: (2 đ)

Chia số 135 thành ba phần tỷ lệ với 3;4;8

Câu 4: (3 đ)

Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D và E sao cho AD = AB; AE = AC

a) Chứng minh BE = DC

b) Gọi O là giao điểm BE và DC. Chứng minh tam giác OBC bằng tam giác ODE.

c) Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là đường trung trực của CE.

Bài viết liên quan:<< Đề kiểm tra Toán 7 học kì 1 THCS Thăng Long quận 3Đề kiểm tra Toán 7 học kì 1 quận 1 năm 2008-2009 >>

Toán cấp 2 © 2012 Toán học