Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2017 – 2018 có lời giải

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội.  Có đáp án.

Ngày thi 9 tháng 6 năm 2017.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề).

Đề thi:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2017 - 2018 có lời giải

Hướng dẫn giải và biểu điểm:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2017 - 2018 có lời giải-1

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2017 - 2018 có lời giải-2

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2017 - 2018 có lời giải-3

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2017 - 2018 có lời giải-4

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2017 - 2018 có lời giải-5

Link tải tài liệu về nếu có

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme