Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông. Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang. Ngày thi 06/06/2017. Có đáp án.

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 - 2018 có đáp ánHướng dẫn giải và biểu điểm dự kiến:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 - 2018 có đáp án-1

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 - 2018 có đáp án-2

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 - 2018 có đáp án-3

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 - 2018 có đáp án-4

 

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com