Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề thi Toán 7

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 7.

Đề thi khảo sát chất lượng HSG Toán 7 đợt 1

Đề thi khảo sát chất lượng HSG Toán 7 đợt 1

Câu I(6đ). 1. Rút gọn biểu thức: \(\displaystyle A=\frac{{{4}^{5}}{{.9}^{4}}-{{2.6}^{9}}}{{{2}^{10}}{{.3}^{8}}+{{6}^{8}}.20}\) 2. So sánh: (-32)9 và (-18)13 3. Chứng tỏ rằng: 817– 279– 913 chia hết cho 405. Câu II(4đ). 1. Tìm x biết: a) \(\displaystyle \frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\) b) \(\displaystyle \frac{x+3}{x+4}>1\) 2. Có 16 tờ tiền mệnh giá 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Tổng giá trị của […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. ( 2đ) Cho: \(\displaystyle \frac{a}{b}\ \ =\ \frac{b}{c}\ =\ \frac{c}{d}\)  . Chứng minh: \(\displaystyle {{\left( \frac{a+b+c}{b+c+d} \right)}^{3}}\ =\ \frac{a}{d}\) . Câu 2. (1đ). Tìm A biết rằng: A = \(\displaystyle \frac{a}{b+c}\ =\ \frac{c}{a+b}\ =\ \frac{b}{c+a}\). Câu 3. (2đ) Tìm để \(\displaystyle x\in Z\)  để A ∈ Z  và tìm […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 1

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 1

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: \(\displaystyle \frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}\) Tìm giá trị biểu thức: M= \(\displaystyle \frac{a+b}{c+d}+\frac{b+c}{d+a}+\frac{c+d}{a+b}+\frac{d+a}{b+c}\) Câu 2: (1 điểm) . Cho S = \(\displaystyle \overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}\). Chứng minh rằng S không phải là số chính phương. Câu 3: (2 điểm) Một ô tô chạy từ A đến […]

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (1,5 điểm). Thực hiện các phép tính sau: a) \(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\) b) \({{5}^{9}}\,:\,{{5}^{7}}-\sqrt{25}-\left| -5 \right|\) Bài 2: […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme