Chuyên mục: Đề thi Toán vào lớp 10

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 môn Toán của các trường THPT (cấp 3) trong cả nước, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017-2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017-2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh dành cho lớp không chuyên năm học 2017-2018. Câu I. (2,5 điểm) 1. Giải hệ phương trình \(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}2x=4\\x+y=5\end{array} \right.\) 2. Rút gọn biểu thức với \(\displaystyle P=\frac{x-2}{x+2\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}+2}\) Câu II. (2,0 điểm) Cho phương trình \(\displaystyle {{x}^{2}}-2mx+{{m}^{2}}-1=0\) (1), với m là tham số 1. […]

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2017-2018

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2017-2018

Bài 1.(3,0 điểm)   1. Rút gọn biểu thức: A= \(\frac{1}{3+2\sqrt{2}}+\frac{1}{3-2\sqrt{2}}\) 2. Giải hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}3x-y=7\\5x+y=9\end{array} \right.\) 3. Giải phương trình: \({{x}^{2}}-3x-10=0\) Bài 2. (2,0 điểm)  Cho hai hàm số \(y=x+2\) và \(y={{x}^{2}}\) có đồ thị lần lượt là (d) và (P) 1. Vẽ (d) và (P) trên cùng hệ trục tọa độ 2. Bằng phép toán […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme