Định nghĩa tam giác

1. Định nghĩa tam giác

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi A, B, C không thẳng hàng.

2. Cạnh và góc của tam giác

Trong tam giác ABC có ba cạnh: AB,BC,CA và ba góc được kí hiệu là \displaystyle \widehat{A},\widehat{B},\widehat{C}

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com