Giải các bài toán cơ bản phần Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Trong chương trình Toán lớp 8 có phần Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối cơ bản đến nâng cao mà các bạn học sinh phần Số học cần làm quen và nắm chắc.

Nhằm chuẩn bị kiến thức để theo học Toán lớp 9 thì chúng tôi xin giới thiệu một số dạng Toán lớp 8 cơ bản dưới đây để các em làm quen và thực hiện giải.

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme