Một số bài tập bất đẳng thức

Đây là bài thứ 10 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Sau khi học xong các bài học trước các em cần phải kiểm tra lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng của mình bằng các bài tập bất đẳng thức dưới đây.

Một số bài tập bất đẳng thức-1

Một số bài tập bất đẳng thức-2

Bài cùng series:<< Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme