Một số bài tập toán rèn kỹ năng ôn thi vào 10 năm học 2018-2019

Nhằm phục vụ cho việc ôn thi vào lớp 10 năm học 2018-2019, Toancap2.com chia sẻ tới các em một số bài tập toán rèn kỹ năng với từng dạng có trong đề thi toán vào 10.

Các dạng bài tập gồm có:

  • Rút gọn biểu thức
  • Giải phương trình và hệ phương trình
  • Phương trình và hệ phương trình chứa tham số. Ứng dụng Viet
  • Hàm số và đồ thị
  • Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
  • Hình học
  • Một số đề thi thử

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme