Phương pháp chứng minh các tứ giác đặc biệt

Dưới đây là các cách chứng minh những tứ giác đặc biệt: hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành,

1. Hình thang:  Tứ giác có hai cạnh song song.

2. Hình thang cân:

 • Hình hang có hai đường chéo bằng nhau.
 • Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
 • Hình thang nội tiếp trong đường tròn.

3. Hình thang vuông:  Hình thang có một góc vuông.

4. Hình bình hành:

 • Tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song.
 • Tứ giác có 2 cặp cạnh đối bằng nhau.
 • Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
 • Tứ giác có 2 cặp góc đối bằng nhau.
 • Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

5. Hình chữ nhật:

 • Tứ giác có 3 góc vuông.
 • Hình bình hành có một góc vuông.
 • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
 • Hình thang cân có một góc vuông.

6. Hình thoi:

 • Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
 • Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.
 • bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
 • Hình bình hành có một đường chéo là tia phân giác của một góc.

7. Hình vuông:

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc
 • Hình chữ nhật có một đường chéo là tia phân giác.
 • Hình thoi có một góc vuông.
 • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme