Series: Bồi dưỡng Toán 7

Chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 7 phần đại số và hình học với các bài tập toán nâng cao dành cho học sinh giỏi, ôn thi hsg lớp 7.

Các dạng Toán nâng cao lớp 7

Các dạng Toán nâng cao lớp 7
Bài số 2 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 7

Bài số 2 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 7Tổng hợp các dạng Toán nâng cao lớp 7: dãy số hạng, toán phân số được trình bày với ví dụ có hướng dẫn giải. Sau đó là bài tập tự luyện. DẠNG 1: DÃY SỐ MÀ CÁC SỐ HẠNG CÁCH ĐỀU Bài 1: Tính […]

Trang 1 trên 212
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com