Series: Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Các dạng toán lớp 6 với các chương: số tự nhiên, số nguyên, phân số…và các dạng toán liên quan thuộc chương trình toán lớp 6.

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Đây là bài thứ 1 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, các em sẽ được ôn lại các dạng về tập hợp, ghi số tự nhiên, số phần tử, phép cộng và phép nhân. Và phép trừ, phép chia, lũy thừa với số mũ tự nhiên, thứ tự thực hiện các phép tính… Bài 1: […]

Chương 3: Phân số

Chương 3: Phân số
Đây là bài thứ 3 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong Chương 3: Phân số, các em sẽ được ôn lại về phân số với các tính chất cơ bản, rút gọn phân số, quy đồng và phép cộng trừ, nhân chia phân số. Bài 1: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Dạng 1:  Biểu diễn phân số của một hình cho trước Phương pháp […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme