Series: Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 – 2018 chia thành 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần gồm các chủ đề sát với chương trình Toán thi vào 10.

Chủ đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình – Phần Đại số

Chủ đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình - Phần Đại số
Đây là bài thứ 5 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Dạng 1: Các bài toán về chuyển động Phương pháp giải: Dựa vào quan hệ của ba đại lượng s: quãng đường, t: thời gian, v: vận tốc của chuyển động đều trong công thức s = v.t Dựa vào nguyên lí cộng vận tốc: ví dụ khi giải bài toán thuyền trên sông ta […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme