Series: Giải Toán trên máy tính Casio

Đề thi giải Toán cấp 2 trên máy tính Casio, máy tính bỏ túi. Các loại máy tính FX 500MS, FX 500ES, FX 500VN plus, FX 570MS, FX 570ES, FX 570VN plus.

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay Casio lớp 9 Quảng Trạch - Quảng Bình

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay Casio lớp 9 Quảng Trạch - Quảng Bình
Bài số 2 trong 3 bài thuộc Giải Toán trên máy tính Casio

Bài số 2 trong 3 bài thuộc Giải Toán trên máy tính CasioKỲ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017 Khóa ngày: 26/10/2016 Môn: GTBMT cầm tay Casio - Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (5,0 điểm). Tính giá trị các biểu thức sau: (chỉ ghi kết quả) […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán học