Series: Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Chuyên đề ôn thi vào 10 môn Toán, các dạng bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10 có hướng dẫn giải, kinh nghiệm ôn thi, bài tập mẫu, tự giải.

Chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Bài số 3 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Bài số 3 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đềMỤC TIÊU: Học sinh nắm được - Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và Cách giải - Một số dạng toán về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn NỘI DUNG: KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ A.1 […]

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
Bài số 5 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Bài số 5 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đềA. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phương pháp chung: - Bước 1: Gọi ẩn phù hợp, đơn vị tính, điều kiện cho ẩn nếu có. - Bước 2: Biểu đạt các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại […]

Bất đẳng thức, tìm giá trị min-max của biểu thức

Bài số 6 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Bài số 6 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đềBất đẳng thức là một dạng Toán khó trong chương trình Toán trung học cơ sở. Trong đó có dạng tìm giá trị min-max, còn gọi là tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất. Trong chuyên đề này, các […]

Các bài toán hình ôn thi vào lớp 10 không chuyên có lời giải

Các bài toán hình ôn thi vào lớp 10 không chuyên
Bài số 8 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Bài số 8 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đềTài liệu này gồm các bài toán hình ôn thi vào lớp 10 dành tặng cho các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 không chuyên. Với mỗi bài toán Hình học sẽ […]

50 bài tập bất đẳng thức luyện thi vào 10 có đáp án

50 bài tập bất đẳng thức luyện thi vào 10 có đáp án
Bài số 10 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đề

Bài số 10 trong 21 bài thuộc Ôn thi vào lớp 10 môn Toán theo chuyên đềTrong chuyên đề ôn thi vào 10, dạng bài tập bất đẳng thức thường xuất hiện dưới dạng bài tập phân loại học sinh khá giỏi. Toán cấp 2 gửi tới các em học sinh 50 bài tập bất đẳng […]

Trang 1 trên 3123
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com