Series: Phương pháp chứng minh hình học THCS

Các phương pháp chứng minh hình học: chứng minh song song, thẳng hàng, góc, phân giác, trung điểm, tam giác, tứ giác, đoạn thẳng, đường thẳng.

Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song

Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song
Đây là bài thứ 1 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Ở bài viết này các em học sinh lớp 7 sẽ được học về các cách chứng minh hai đường thẳng song song bằng phương pháp dưới đây. Tổng quan kiến thức cách chứng minh 2 đường thẳng song song. I. Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song 1. Xét vị trí các […]

8 cách chứng minh 2 đường thẳng song song

8 cách chứng minh 2 đường thẳng song song
Đây là bài thứ 2 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh 2 đường thẳng song song trong mặt phẳng các em có thể sử dụng một trong 8 cách dưới đây. 1. Chứng minh các góc so le trong, đồng vị…bằng nhau 2. Tính chất bắc cầu : Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau […]

10 cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc

10 cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc
Đây là bài thứ 3 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng các em có thể sử dụng một trong 10 cách dưới đây. 1. Hai đường thẳng đó cắt nhau và tạo ra một góc 90. 2. Hai đường thẳng đó chứa hai tia phân giác của hai góc kề bù. Tính chất: Góc tạo bởi […]

8 cách chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xÔy

8 cách chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xÔy
Đây là bài thứ 6 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xÔy trong mặt phẳng các em có thể sử dụng một trong 8 cách dưới đây. 1. Chứng minh tia Oz nằm giữa tia Ox, Oy và \(\widehat{xoz}=\widehat{yoz}\) 2. Chứng minh \(\widehat{xoz}=\frac{1}{2}\widehat{xoy}\) hay \(\widehat{yoz}=\frac{1}{2}\widehat{xoy}\) 3. Chứng minh trên tia Oz có một điểm cách đều […]

7 cách chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB

7 cách chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB
Đây là bài thứ 7 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB (trong mặt phẳng) các em có thể sử dụng một trong 7 cách dưới đây. 1. Chứng minh M nằm giữa A, B và MA = MB hay MA = \(\frac{1}{2}\)AB 2. Sử dạng tính chất đường trung tuyến trong tam giác. 3. Sử dụng […]

Phương pháp chứng minh các tam giác đặc biệt

Phương pháp chứng minh các tam giác đặc biệt
Đây là bài thứ 8 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Dưới đây là các cách chứng minh những tam giác đặc biệt: tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông và tam giác vuông cân. 1. Tam giác cân Có hai cạnh bằng nhau. Có hai góc bằng nhau. Có đường cao đồng thời là đường phân giác hay trung tuyến. 2. Tam giác […]

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác
Đây là bài thứ 9 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Toán cấp 2 hướng dẫn các em phương pháp, cách xác định tâm đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác qua các khái niệm. Để không bị nhầm lẫn và hiểu rõ hơn về đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác thì các em cần tìm hiểu qua các khái […]

Phương pháp chứng minh các tứ giác đặc biệt

Phương pháp chứng minh các tứ giác đặc biệt
Đây là bài thứ 10 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Dưới đây là các cách chứng minh những tứ giác đặc biệt: hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, 1. Hình thang:  Tứ giác có hai cạnh song song. 2. Hình thang cân: Hình hang có hai đường chéo bằng nhau. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Hình […]

Trang 1 trên 3123
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme