Sử dụng phương pháp xét từng khoảng giá trị để tìm GTLN, GTNN

Phương pháp xét từng khoảng giá trị có tác dụng để tìm GTLN, GTNN. Đây là một trong những phương pháp hữu dụng mà Toancap2.com muốn giới thiệu.

Có nhiều bài toán nếu ta chỉ sử dụng các phép biến đổi tương đương, các bất đẳng thức cơ bản phương pháp đổi biến hay biểu thức phụ, thậm chí ngay cả khi sử dụng phương pháp miền giá trị hàm số, việc tìm cực trị vẫn gặp rất nhiều khó khăn có khi không thể tìm được. Những khi ta biết cách xét từng khoảng hợp lý (có sự dự đoán) thì việc tìm được cực trị trở nên đơn giản.

Các em hãy đọc những ví dụ dưới đây để rõ.

Sử dụng phương pháp xét từng khoảng giá trị để tìm GTLN, GTNN

Sử dụng phương pháp xét từng khoảng giá trị để tìm GTLN, GTNN-1

Sử dụng phương pháp xét từng khoảng giá trị để tìm GTLN, GTNN-2

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme