Thẻ: Bình Định

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định 2017 – 2018

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định 2017 - 2018

Bài 1: (2,0 điểm)   Cho biểu thức A =  \(\left( \frac{\sqrt{\text{x}}\,\,-\,\,2}{\text{x}\,\,-\,\,1}\,\,-\,\,\frac{\sqrt{\text{x}}\,\,+\,\,2}{\text{x}\,\,+\,\,2\sqrt{\text{x}}\,\,+\,\,1} \right)\frac{{{\text{x}}^{2}}\,\,-\,\,2\text{x}\,\,+\,\,1}{2}\) a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. Rút gọn A b) Tìm x để A ≥ 0 c)  Tìm giá trị lớn nhất của A. Bài 2: (2,0 điểm) 1) Giải phương trình sau: \(4{{\text{x}}^{4}}\,\,+\,\,4{{\text{x}}^{3}}\,\,-\,\,20{{\text{x}}^{2}}\,\,+\,\,2\text{x}\,\,+\,\,1\,\,=\,\,0\) 2) Chứng minh rằng nếu […]

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Bình Định năm học 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Bài 1: (5 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức : \(\displaystyle A=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{2}-\sqrt{3}}\) b) Giải phương trình : \(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}^{2}}+{{y}^{2}}=11\\x+xy+y=3+4\sqrt{2}\end{array} \right.\) Bài 2: (4,0 điểm) a) Chứng minh […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme