Thẻ: căn bậc hai

Chuyên đề căn bậc hai ôn thi vào lớp 10

Chuyên đề căn bậc hai ôn thi vào lớp 10

Tóm tắt Lý thuyết Căn bậc hai Định nghĩa: Căn bậc hai số học của a là số dương x sao cho x2 = a. Ta viết: \(\displaystyle x=\sqrt{a}\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x\ge 0\\x_{{}}^{2}=a\end{array} \right.\) Hằng đẳng thức: \(\displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}}=\left| A \right|\) Phép toán: A ≥ 0; B ≥ 0 \(\displaystyle \sqrt{A.B}=\sqrt{A}.\sqrt{B}\) (A ≥ 0; B ≥ 0) […]

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Với hai biểu thức A, B mà B ≥ 0, ta có \(\displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}B}=\left| A \right|\sqrt{B}\); tức là: Nếu A ≥ 0 và  B ≥ 0 thì \(\displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}B}=A\sqrt{B}\) Nếu A < 0 và  B ≥ 0 thì \(\displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}B}=-A\sqrt{B}\) 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn Với A ≥ 0 và  B ≥ 0 thì \(\displaystyle A\sqrt{B}=\sqrt{A_{{}}^{2}B}\) Với A < 0 […]

Lý thuyết căn bậc hai

Lý thuyết căn bậc hai

Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho x2 = a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau. 1. Các khái niệm về căn bậc hai Với số dương a, số \(\displaystyle \sqrt{a}\) được gọi là căn bậc hai số học của […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme