Thẻ: căn bậc hai

Lý thuyết căn bậc hai

Lý thuyết căn bậc hai

Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho x2 = a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau. 1. Các khái niệm về căn bậc hai Với số dương a, số được gọi là căn bậc hai số học của a. Số […]

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com