Thẻ: đa giác

Diện tích đa giác

Diện tích đa giác

Khái niệm diện tích đa giác Số đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó. Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương. Diện tích đa giác có các tính chất sau: – Hai […]

Khái niệm đa giác. Đa giác đều

Khái niệm đa giác. Đa giác đều

1. Khái niệm đa giác Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó. 2. Định nghĩa đa giác đều Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme