Thẻ: đa giác

Ôn tập: Đa giác đều ngoại tiếp – nội tiếp đường tròn

Ôn tập: Đa giác đều ngoại tiếp - nội tiếp đường tròn
Đây là bài thứ 13 of 23 trong series Ôn tập Hình học 9

1. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh và góc đều bằng nhau. 2. Đa giác nội tiếp (O) là đa giác có các đỉnh cùng nằm trên (O). Khi đó đường tròn gọi là ngoại tiếp đa giác. 3. Đa giác ngoại tiếp (O) là đa giác có các cạnh […]

Ôn tập: Đường tròn ngoại tiếp – nội tiếp và bàng tiếp tam giác, đa giác

Ôn tập: Đường tròn ngoại tiếp - nội tiếp và bàng tiếp tam giác, đa giác
Đây là bài thứ 5 of 23 trong series Ôn tập Hình học 9

1. Cho tam giác ABC, đường tròn đi qua 3 đỉnh A; B và C của tam giác gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 2. Tâm của đường tròn ngoại tiếp là điểm cách đều 3 đỉnh nên là giao điểm của ba đường trung trực của ba cạnh tam giác. 3. […]

Diện tích đa giác

Diện tích đa giác

Khái niệm diện tích đa giác Số đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó. Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương. Diện tích đa giác có các tính chất sau: – Hai […]

Khái niệm đa giác. Đa giác đều

Khái niệm đa giác. Đa giác đều

1. Khái niệm đa giác Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó. 2. Định nghĩa đa giác đều Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme