Thẻ: đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề này gồm 05 câu, 01 trang Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính: a) \(x(7-2x)+2x(x+5)\); b) \((12{{x}^{3}}{{y}^{2}}-18{{x}^{2}}):3{{x}^{2}}\) c) \(\displaystyle \frac{3}{x-3}+\frac{x}{x+3}-\frac{6x}{9-{{x}^{2}}}\) Câu 2. (1,5 […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề này gồm 05 câu, 01 trang Câu 1. (3,0 điểm) 1. Tính giá trị của các biểu thức: a) \(\sqrt{20}.\sqrt{5}-\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}\);              b) \(\displaystyle \frac{\sqrt{10}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}-1}-\sqrt{{{(-2)}^{2}}.5}\ […]

Đề kiểm tra Toán 9 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra Toán 9 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (3,0 điểm) 1) Rút gọn các biểu thức sau: a) \(\displaystyle \sqrt{45}+\sqrt[3]{-8}-4\sqrt{\frac{5}{4}}\) b) \(\displaystyle \sqrt{{{\left( \sqrt{5}-3 […]

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (1,5 điểm). Thực hiện các phép tính sau: a) \(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\) b) \({{5}^{9}}\,:\,{{5}^{7}}-\sqrt{25}-\left| -5 \right|\) Bài 2: […]

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 6 THPT chuyên Amsterdam năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 6 THPT chuyên Amsterdam năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (2.5điểm). Tính: a) A = (-1436) – (-1586+|-532|) – (568 + 468) + 1434. b) \(\displaystyle B=\frac{18_{{}}^{6}.2_{{}}^{12}.4_{{}}^{3}.9_{{}}^{3}}{6_{{}}^{3}.6_{{}}^{9}.27_{{}}^{3}}\) Bài 2 (2 điểm). […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme