Thẻ: diện tích

Các bài toán về tính toán độ dài cạnh, độ lớn góc, diện tích hình

Các bài toán về tính toán độ dài cạnh, độ lớn góc, diện tích hình

1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. Tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác, tổng các góc của tứ giác. 2. Tính chất tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. – Tam giác cân: \(\displaystyle \Delta ABC\) cân tại A \(\displaystyle \Rightarrow \widehat{B}=\widehat{C}=\frac{{{180}^{0}}-\widehat{A}}{2}\) – Tam giác vuông cân: \(\displaystyle \Delta ABC\) vuông cân […]

Diện tích hình thang

Diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang Diện tích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao. \(\displaystyle S=\frac{1}{2}(a+b).h\) Lý thuyết tính diện tích hình thang: Muốn tính diện tích hình thang ta cộng tổng hai đáy rồi nhân với chiều cao, sau đó chia đôi.

Diện tích tam giác

Diện tích tam giác

1. Định lý Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó. \(\displaystyle S=\frac{1}{2}ah\) 2. Hệ quả Diện tích tam giác vuông bằng nửa tỉ số hai cạnh góc vuông. \(\displaystyle S=\frac{1}{2}bc\)

Diện tích đa giác

Diện tích đa giác

Khái niệm diện tích đa giác Số đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó. Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương. Diện tích đa giác có các tính chất sau: – Hai […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme