Thẻ: đoạn thẳng

Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng
Đây là bài thứ 11 of 12 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB các em có thể sử dụng một trong các cách dưới đây. Có 5 cách để chứng minh d là trung trực của AB: 1. Chứng minh d ⊥ AB tại trung điểm của AB. 2. Chứng minh có hai điểm trên […]

7 cách chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB

7 cách chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB
Đây là bài thứ 7 of 12 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB (trong mặt phẳng) các em có thể sử dụng một trong 7 cách dưới đây. 1. Chứng minh M nằm giữa A, B và MA = MB hay MA = AB 2. Sử dạng tính chất đường trung tuyến trong tam giác. 3. Sử dụng […]

Ôn tập: Phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

Ôn tập: Phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
Đây là bài thứ 16 of 23 trong series Ôn tập Hình học 9

Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các phương pháp mà Toán cấp 2 giới thiệu dưới đây. 1. Dùng hai tam giác bằng nhau. 2. Dùng tính chất của tam giác; hình thang cân; hình bình hành;… 3. Sử dụng tính chất […]

Khi nào thì AM + MB = AB?

Khi nào thì AM + MB = AB?

1. AM + MB = AB Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 2. Lưu ý a) Ta có thể dùng mệnh đề tương tự với các tính chất trên: Nếu AM+MB # AB thì điểm M […]

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com