Thẻ: học sinh giỏi

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi THCS môn Toán lớp 8

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi THCS môn Toán lớp 8

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi trung học cơ sở môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định năm 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1. (3 điểm) 1) Chứng minh : \(\displaystyle (x+y)({{x}^{3}}-{{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}-{{y}^{3}})={{x}^{4}}-{{y}^{4}}\) 2) Phân tích đa thức thành nhân tử : \(x(x+2)({{x}^{2}}+2x+2)+1\). […]

Đề thi Toán chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2009 – 2010 hay

Đề thi Toán chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2009 - 2010 hay

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI – CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010. MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 150 phút) Bài 1 (2,5 điểm) Giải các phương trình sau: 3×2 + 4x + 10 = 2\(\displaystyle \sqrt{14{{x}^{2}}-7}\) \(\displaystyle \sqrt[4]{4-{{x}^{2}}}-\sqrt[4]{{{x}^{4}}-16}+\sqrt{4x+1}+\sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2y-3}=5-y\) x4 – 2y4 – x2y2 – 4×2 -7y2 – 5 = 0; (với […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme