Thẻ: phân số

Chương 3: Phân số

Chương 3: Phân số
Đây là bài thứ 3 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong Chương 3: Phân số, các em sẽ được ôn lại về phân số với các tính chất cơ bản, rút gọn phân số, quy đồng và phép cộng trừ, nhân chia phân số. Bài 1: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Dạng 1:  Biểu diễn phân số của một hình cho trước Phương pháp […]

Phép nhân phân số

Phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân hai phân số Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau 2. Nhân một số với phân số Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên mẫu. 3. […]

Số đối, phép trừ phân số

Số đối, phép trừ phân số

1. Định nghĩa số đối Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Số đối của phân số là Vì  2. Phép trừ phân số Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. Kết quả của phép trừ  […]

Trang 1 trên 212