Thẻ: phép nhân

Phương pháp giải dạng bài tập Phép cộng và Phép nhân – Số học 6

Phương pháp giải dạng bài tập Phép cộng và Phép nhân - Số học 6

Toancap2.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Phép cộng và Phép nhân bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Các em đọc lại bài này: https://toancap2.com/tinh-chat-cua-phep-cong-va-phep-nhan/ . Để biết được các tính chất của phép cộng và phép nhân. Toán cấp 2 tóm tắt […]

Phép nhân các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc nhân các phân thức đại số Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc. \(\displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}\) 2. Các tính chất của phép nhân các phân thức a) Tính chất giao hoán \(\displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{C}{D}.\frac{A}{B}\) b) Tính chất kết hợp […]

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Cho các phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\), \(\displaystyle \frac{c}{d}\), \(\displaystyle \frac{p}{q}\) ta có các tính chất cộng cơ bản sau: 1. Tính chất giao hoán \(\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}\) 2. Tính chất kết hợp \(\displaystyle \left( \frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}.\frac{p}{q} \right)\) 3. Nhân với 1 số \(\displaystyle \frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\) 4. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng \(\displaystyle \frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} […]

Phép nhân phân số

Phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân hai phân số Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau \(\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}\) 2. Nhân một số với phân số Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme