Thẻ: số nguyên tố

Phương pháp giải bài tập về số nguyên tố và hợp số – Số học 6

Để làm được bài tập về số nguyên tố và hợp số các em học sinh cần phải nắm được lý thuyết và sau đó làm theo các ví dụ mẫu. Lý thuyết và số nguyên số và hợp số các em chỉ cần đọc lại ở bài viết này: https://toancap2.com/so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to/ Tiếp theo là các dạng […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme