Thẻ: tứ giác

Phương pháp chứng minh các tứ giác đặc biệt

Phương pháp chứng minh các tứ giác đặc biệt
Đây là bài thứ 10 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Dưới đây là các cách chứng minh những tứ giác đặc biệt: hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, 1. Hình thang:  Tứ giác có hai cạnh song song. 2. Hình thang cân: Hình hang có hai đường chéo bằng nhau. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Hình […]

6 cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

6 cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn
Đây là bài thứ 11 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Toancap2.com sưu tầm 6 cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn, đây là dạng toán thường có mặt trong bài hình học thi vào lớp 10. Dưới đây là tóm tắt của 6 cách đó: 1) Chứng minh cho bốn đỉnh của tứ giác cách đều một điểm nào đó Cho tứ giác ABCD […]

Tứ giác nội tiếp đường tròn

Tứ giác nội tiếp đường tròn

1. Định nghĩa tứ giác Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là nội tiếp đường tròn). 2. Định lí Trong một tứ giác nôị tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 180° ABCD nội tiếp đường tròn (O) […]

Lý thuyết tứ giác

Lý thuyết tứ giác

1. Định nghĩa tứ giác Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. 2. Tứ giác lồi Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme