Chuyên mục: Hình học 6

Lý thuyết và bài tập hình học 6 bao gồm các khái niệm về: Điểm, đoạn thẳng, tia, góc, số đo, mặt phẳng, đường tròn, tam giác.

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 - 2018
Bài số 31 trong 34 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 6

Bài số 31 trong 34 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 6Toancap2.com chia sẻ tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 - 2018 với các bài tập tự giải. Tài liệu này dành cho các thầy cô, các bạn gia sư đang dạy lớp 6,  […]

Bài tập chuyên đề: Trung điểm của đoạn thẳng - Hình học 6

Bài tập chuyên đề: Trung điểm của đoạn thẳng - Hình học 6
Bài số 30 trong 34 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 6

Bài số 30 trong 34 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 6Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 6 phần Hình học với các bài tập thuộc chuyên đề trung điểm của đoạn thẳng. Bài toán 1 : Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AM = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng […]

Định nghĩa đường tròn, hình tròn

Định nghĩa đường tròn, hình tròn

1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R). 2. Định nghĩa hình tròn Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm tròn đường tròn đó. 3. Các tính chất Hai điểm C, […]

Trang 1 trên 3123
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com