Chuyên mục: Hình học 6

Lý thuyết và bài tập hình học 6 bao gồm các khái niệm về: Điểm, đoạn thẳng, tia, góc, số đo, mặt phẳng, đường tròn, tam giác.

Định nghĩa đường tròn, hình tròn

Định nghĩa đường tròn, hình tròn

1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R). 2. Định nghĩa hình tròn Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm tròn đường tròn đó. 3. Các tính chất Hai điểm C, […]

Thực hành đo góc trên mặt đất

Thực hành đo góc trên mặt đất

1. Dụng cụ đo góc trên mặt đất Để đo góc trên mặt đất người ta dùng môt dụng cụ gọi là giác kế. Nó gồm một đĩa tròn được đặt nằm ngang trên một giá ba chân. Mặt đĩa tròn được chia độ sẵn. Trên mặt đĩa có một thanh quay xung quanh tậm […]

Khái niệm mặt phẳng

Khái niệm mặt phẳng

1. Khái niệm mặt phẳng Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng. 2. Nửa mặt phẳng Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a. Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán học