Chuyên mục: Số học 6

Lý thuyết và bài tập số học 6, chương trình học Toán lớp 6 với các chương về số tự nhiên, phép cộng trừ nhân chi, số nguyên, phân số.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 phần Số học

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 phần Số học
Bài số 1 trong 10 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 6

Bài số 1 trong 10 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 6Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 với phần Số học gồm chuyên đề: Tìm chữ số tận cùng, chứng minh một số chính phương, ƯCLN và BCNN, nguyên lý đi rích lê. BÀI 1: TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG Tìm chữ số tận cùng […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán học