Chuyên mục: Đại số 7

Lý thuyết và bài tập Đại số 7: Số hữu tỉ, số thực, Hàm số và đồ thị, Toạ độ, Thống kê, Biểu đồ, Biểu thức đại số, Đa thức.

Khái niệm đa thức một biến

Khái niệm đa thức một biến

1. Khái niệm đa thức một biến Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến . 2. Biến của đa thức một biến Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số […]

Quy tắc cộng, trừ đa thức

Quy tắc cộng, trừ đa thức

1. Quy tắc cộng đa thức Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước: - Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng. - Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có). 2. Quy tắc trừ đa thức Muốn trừ hai […]

Các khái niệm về đa thức

Các khái niệm về đa thức

1. Khái niệm đa thức Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Nhận xét: - Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên. - Mỗi đơn thức cũng là một đa thức. 2. […]

Các khái niệm về đơn thức

Các khái niệm về đơn thức

1. Khái niệm đơn thức Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Ví dụ: 3, xy, 3x2 2. Đơn thức thu gọn Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến, […]

Trang 1 trên 41234
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com