Chuyên mục: Đại số 7

Lý thuyết và bài tập Đại số 7: Số hữu tỉ, số thực, Hàm số và đồ thị, Toạ độ, Thống kê, Biểu đồ, Biểu thức đại số, Đa thức.

Khái niệm hàm số

Khái niệm hàm số - Đại số 7 - Toán lớp 7

1. Khái niệm Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số. 2. Chú ý – Hàm […]

Quy ước làm tròn số

Quy ước làm tròn số

Quy ước làm tròn số hay còn gọi là cách làm tròn số được trình bày dưới đây. 1. Số bỏ đi nhỏ hơn 5 Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Ví dụ: Làm tròn số 0,36451 đến chữ số thập phân thứ […]

Trang 4 trên 512345
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme