Chuyên mục: Đại số 7

Lý thuyết và bài tập Đại số 7: Số hữu tỉ, số thực, Hàm số và đồ thị, Toạ độ, Thống kê, Biểu đồ, Biểu thức đại số, Đa thức.

Cộng, trừ số hữu tỉ

Cộng, trừ số hữu tỉ - Đại số 7 - Toán lớp 7 - Toán cấp 2

1. Cộng trừ số hữu tỉ Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng: \(\displaystyle x=\frac{a}{m}\), \(\displaystyle y=\frac{b}{m}\) ( a, b, m ∈ Z, m > 0) Khi đó: \(\displaystyle x+y=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\) \(\displaystyle x-y=x+(-y)=\frac{a}{m}+\left( -\frac{b}{m} \right)=\frac{a-b}{m}\) 2. Quy tắc ” chuyển vế” Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng […]

Trang 5 trên 512345
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme