Chuyên mục: Đại số 7

Lý thuyết và bài tập Đại số 7: Số hữu tỉ, số thực, Hàm số và đồ thị, Toạ độ, Thống kê, Biểu đồ, Biểu thức đại số, Đa thức.

Quy ước làm tròn số

Quy ước làm tròn số

Quy ước làm tròn số hay còn gọi là cách làm tròn số được trình bày dưới đây. 1. Số bỏ đi nhỏ hơn 5 Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Ví dụ: Làm tròn số 0,36451 đến chữ số thập phân thứ […]

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

1. Tính chất Từ dãy tỉ số bằng nhau \(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}\) ta suy ra: \(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\frac{a+c+e}{b+d+f}=\frac{a+c-e}{b+d-f}\) 2. Số tỉ lệ Khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 3, 4, 5 tức là ta có: \(\displaystyle \frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Đại số 7 - Toán lớp 7

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số. Diễn giải: – Khi cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ các phần tương ứng của các số đó. Ví […]

Nhân, chia số hữu tỉ

Nhân, chia số hữu tỉ - Đại số 7 - Toán lớp 7 - Toán cấp 2

Với hai số hữu tỉ \(\displaystyle x=\frac{a}{b}\), \(\displaystyle y=\frac{c}{d}\) cho trước, ta có lý thuyết, công thức nhân hai số hữu tỉ như sau: 1. Nhân hai số hữu tỉ \(\displaystyle x.y=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}\) 2. Chia hai số hữu tỉ \(\displaystyle x:y=\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a.d}{b.c}\) 3. Chú ý khi nhân, chia hai số hữu tỉ – Phép nhân trong Q có […]

Cộng, trừ số hữu tỉ

Cộng, trừ số hữu tỉ - Đại số 7 - Toán lớp 7 - Toán cấp 2

1. Cộng trừ số hữu tỉ Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng: \(\displaystyle x=\frac{a}{m}\), \(\displaystyle y=\frac{b}{m}\) ( a, b, m ∈ Z, m > 0) Khi đó: \(\displaystyle x+y=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\) \(\displaystyle x-y=x+(-y)=\frac{a}{m}+\left( -\frac{b}{m} \right)=\frac{a-b}{m}\) 2. Quy tắc ” chuyển vế” Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme