Chuyên mục: Đại số 8

Lý thuyết và bài tập Đại số 8: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, Phương trình bậc nhất một ẩn, Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức - Đại số 8

Cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức - Đại số 8
Bài số 2 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 2 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Để biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức thì trước tiên các em cần phải nắm vững lý thuyết. Ngoài ra cần có phương pháp giải đúng. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết đã học - Biểu thức hữu tỉ là biểu thức biểu thị […]

Cách giải phương trình tích - Toán lớp 8

Cách giải phương trình tích - Toán lớp 8
Bài số 26 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 26 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Sau khi nắm được khái niệm về phương trình tích và cách giải ở bài viết Phương trình tích A(x).B(x) = 0 thì các em sẽ dễ dàng giải dạng phương trình này. Toancap2.com xin nhắc lại phương pháp giải chung của dạng phương trình […]

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu - Toán lớp 8

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu - Toán lớp 8
Bài số 25 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 25 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Cách giải phương trình có ẩn ở mẫu, phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Các bước giải: tìm điều kiện, quy đồng 2 vế, so sánh điều kiện. Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu các em thực hiện qua 4 bước: […]

Giải bài toán chuyển động bằng cách lập phương trình

Giải bài toán chuyển động bằng cách lập phương trình
Bài số 24 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 24 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8 Phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình Dạng toán chuyển động lớp 8. Cách giải: 1. Lập phương trình. –        Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. –        Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn […]

9 dạng toán ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

9 dạng toán ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài số 20 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 20 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Trong chương trình Đại số 8 có rất nhiều dạng bài tập ứng dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ vào để giải như: tính giá trị biểu thức, tìm giá trị nhỏ nhất. Nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ: 1)      (A + […]

Chứng minh bất đẳng thức dựa vào bất đẳng thức luôn đúng

Chứng minh bất đẳng thức dựa vào bất đẳng thức luôn đúng
Bài số 19 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 19 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Trong bài viết này Toancap2.com giới thiệu với các em học sinh lớp 8 cách chứng minh bất đẳng thức bằng các bất đẳng thức luôn đúng. Các bất đẳng thức luôn đúng áp dụng ở đây là: (x)2  ≥ 0 với mọi x thuộc […]

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng cách sử dụng hằng đẳng thức

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng cách sử dụng hằng đẳng thức
Bài số 17 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 17 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Trong chương trình Đại số lớp 8 các em sẽ được học về cách ứng dụng hằng đẳng thức để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Trước hết các em cần phải nắm được (ghi nhớ) 7 hằng đẳng thức đáng nhớ dưới […]

Cách so sánh hai số bằng phương pháp hằng đẳng thức

Cách so sánh hai số bằng phương pháp hằng đẳng thức
Bài số 16 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 16 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Có nhiều phương pháp để so sánh hai số A và B, tuy nhiên trong bài này Toancap2.com sẽ hướng dẫn các em cách so sánh hai số bằng phương pháp hằng đẳng thức. Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp qua các ví dụ dưới […]

Trang 1 trên 512345
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com