Chuyên mục: Hình học 8

Lý thuyết và bài tập Hình học 8: Tứ giác, Đa giác, Diện tích đa giác, Tam giác đồng dạng, Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Các trường hợp đồng dạng của tam giác

Các trường hợp đồng dạng của tam giác

1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất: Góc - Góc Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì đồng dạng với nhau. ∆A’B’C’ ~ ∆ABC nếu: 2. Trường hợp đồng dạng thứ hai: Cạnh - Cạnh - Cạnh Hai tam giác có ba cặp cạnh tỉ lệ với nhau thì đồng dạng với nhau. ∆A’B’C’ ~ ∆ABC […]

Định lí Talet trong tam giác

Định lí Talet trong tam giác - Hình học 8 - Toán lớp 8

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng a) Định nghĩa: - Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. - Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là b) Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán học