Chuyên mục: Hình học 8

Lý thuyết và bài tập Hình học 8: Tứ giác, Đa giác, Diện tích đa giác, Tam giác đồng dạng, Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Cách chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng

Cách chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng
Bài số 21 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 21 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Để chứng minh 2 tam giác đồng dạng thì các em cần phải nắm được lý thuyết hai tam giác đồng dạng và các cách chứng minh mà Toancap2.com đưa ra dưới đây. Nhắc lại một ít lý thuyết về tam giác đồng dạng. Các […]

Dấu hiệu nhận biết của các tứ giác đặc biệt

Dấu hiệu nhận biết của các tứ giác đặc biệt
Bài số 18 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8

Bài số 18 trong 28 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 8Toancap2.com đưa ra dấu hiệu nhận biết của một số tứ giác đặc biệt như: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông. Nếu nắm được các dấu hiệu này thì các em mới có thể làm được bài tập […]

Trang 1 trên 41234
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com